กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
ขั้นตอนการกด ATM
Posted: admin Date: 2014-12-11 10:28:48
IP: 1.4.137.53
 

ขั้นตอนการกดเงินกู้ฉุกเฉิน ผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

 

1. เสียบบัตร ATM

2. กดรหัส ATM

3. เลือกบริการอื่น ๆ

4. เลือกบริการอื่น ๆ

5. เลือก สหกรณ์ออมทรัพย์

6. เลือกสอบถามยอดเงินกู้   จะปรากฏรายละเอียด ดังนี้

        - ยอดหนี้เงินกู้                     xxx บาท  (ยอดเงินกู้ที่ใช้แล้ว)

        - วงเงินกู้คงเหลือ                xxx  บาท  (ยอดเงินกู้ที่สามารถใช้ได้)

7. ถ้าต้องการกู้เลือก ต้องการ

6. เลือกรับเงินกู้

8. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการกู้ (ขั้นตอนนี้เงินจากสหกรณ์จะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกทันที) เลือกถูกต้อง

9. ถ้าต้องการเบิกเงินสดเลือก  ต้องการ

10. เข้าเมนูการใช้งานบัตร ATM  ปกติ (เบิกเงินสด / สอบถามยอด / ฯลฯ)

 

หมายเหตุ

1. เมื่อทำเงินกู้ฉุกเฉิน ATM ไม่สามารถรับเงินที่สหกรณ์ได้

2. ค่าธรรมเนียมกดเงินฉุกเฉินครั้งละ 10 บาท