กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
Posted: admin Date: 2014-12-08 16:32:14
IP: 1.4.147.247
 
พิเชต ดวงบุบผา
ผู้จัดการ
 
วิจิตตา นามวิชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการ
(ฝ่ายอำนวยการ)
 
ปรีชา ถีสูงเนิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ
(ฝ่ายสินเชื่อ)
 
นาวิน ศรีครไทย
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
 
ศิริ นันทะเสน
เจ้าหน้าที่บัญชี
 
อังคณา คานทอง
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
อพิญญา พานอนันต์
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
 
จีรพรรณ ตอนสุข
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
 
เบญจวรรณ รสสุนทร
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
กัลยาณี นพนิยม
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
กรรณิกา กุลกนก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
ฤทธี ภาชนะวรรณ
พนักงานขับรถยนต์