กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
สิทธิค้ำประกันของสมาชิก
Posted: admin Date: 2014-12-09 14:45:51
IP: 1.4.146.39
 

 

สิทธิการค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิก

ประเภทสมาชิก

        สามัญ         ⇒      ค้ำประกันเงินกู้ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 5 สัญญา

 

        สมทบ         ⇒      ค้ำประกันเงินกู้ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 3 สัญญา