กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
คณะกรรมการอำนวยการ
Posted: admin Date: 2014-12-15 15:31:04
IP: 1.4.143.183
 

 

 

 

 

 

 นายอุบล  รัตนพันธ์
ประธานกรรมการอำนวยการ
   
 นายนิรนทร์  เชิงสะอาด
รองประธานกรรมการ (สวัสดิการฯ)
 นายจินดา  ศรีสมบัติ
รองประธานกรรมการ (บริหาร)
 นายประสิทธิ์  มณีโสม
กรรมการและเหรัญหิก
 นายสุภาพ  ภูแช่มโชติ
กรรมการและเลขานุการ