ขอเพิ่มเติมหัวข้ออภิปรายวันประชุมสามัญประจำปี
Posted: นายสมชาย บุญเหลี่ยม Date: 2018-11-23 15:32:36
   
  การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับค่าตอบแทนสมาชิกในการเลือกตั้งกรรมการประจำปี จากเดิม คนละ 500 เป็น 1000 บาท
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :