สหกรณ์มี ฌกส. หรือ ประกัน อะไรบ้างคะ (อยากรู้ว่ายังไม่ได้สมัครอะไรค่ะจะได้สมัครเพิ่ม)
Posted: ัyam Date: 2018-10-22 12:17:25
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :Admin  2018-10-30 15:42:58
 
 
  1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท) หรือที่เรียกว่า ล้านที่ 1 2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ตัวนี้ 600,000 ค่ะ 3. กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.) หรือที่เรียกว่า ล้านที่ 2 **ต้องทำล้านที่ 1 ก่อนนะคะ 4.องทุนสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เรียกว่าล้านที่ 3 ค่ะ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น สหกรณ์ยังมีประกันชีวิตภาคสมัครใจโดยวงเงินประกันอยู่ที่ 500,000 บาท แต่กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจะได้รับเงิน 1,000,000 บาทค่ะ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 043-513600 ค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :นายวุฒิพงศ์ ชื่นมณี  2018-11-13 14:07:06
 
 
  กระผม นายวุฒิพงศ์ ชื่นมณี ฐานะกรรมการสหกรณ์ฯ ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมครับ คือ ขณะนี้สหกรณ์ของเรามีเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน ประจำศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด เพื่อทำหน้าที่ในการให้ข้อมูล แนะนำในเรื่องการทำประกันชีวิตกลุ่ม หรือกองทุนต่างๆ ช่วงเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 ทุกวัน ราชการ สถานที่จะอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายมือทางเข้าสหกรณ์ หรือสมาชิกท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรต่างๆ ก็สามารถสอบถามกรรมการได้ทุกคนนะครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :วลัย  2018-11-16 13:09:25
 
 
  บิดา มารดา หรือสามี ทำฌาปนกิจด้วยได้มั้ยคะ ถ้าได้เป็นประเภทไหน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :admin  2018-11-19 14:24:40
 
 
  คู่สมรสทำได้ทุกตัวค่ะ"ยกเว้นล้านที่ 3" สำหรับบิดามารดาเปิดแค่ตัว ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยสาธารณสุขร้อยเอ็ดค่ะ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 043-513600 ค่ะ จะสะดวกในการสื่อสารและให้ข้อมูลได้ชัดเจนกว่าค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :อมร มนัสสา  2018-12-11 16:21:55
 
 
 
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :