ข้อมูลไม่มีการอัพเดทเลย ไม่ได้รับใบเสร็จจะทราบได้อย่างไร
Posted: สมาชิก ป. ข Date: 2017-11-11 00:30:25
   
  ทำไมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด ขาดการดำเนินการที่ไม่ตอบสนองต่อการให้บริการสมาชิกค่ะ ใบเสร็จที่ออกให้ก็ไม่เป็นความลับ ส่งให้เป็นหน่วยงานไม่เคยได้รับข้อมูลเลยค่ะ ขอเสนอให้มาแจ้งตัดผ่านระบบออนไลน์ในเว็บจะดีกว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินไม่อยากให้คนอื่นทราบ หรือไม่ก็ส่งไปที่บ้านหรือที่สมาชิกแต่ละท่านแสดงเจตนาให้ส่งไปเหมือนกับสถาบันการเงินชั้นนำหลายที่ๆเขาทำกันค่ะ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :